Allmänna villkor för KadyCare
Tack för att du visar ditt intresse för Kadycare's produkter! Nedan finner du de villkor som gäller för ditt köp; de förklarar vilka rättigheter du har. Skulle du ha några frågor är det bara att kontakta oss, så förklarar vi mer än gärna hur allting fungerar. Det som förklaras här är vem du handlar från (sektion 1), hur du lägger en order (sektion 2), priser (sektion 4), frakt och leverans (sektion 6), ångerrätt (sektion 7) och garantier (sektion 9). Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp!

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller när du lägger en order från KadyCare på kadycare.tictail.com.
Genom att acceptera de Allmänna villkoren bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller att du har din förmyndares tillstånd och att du uppfyller de Allmänna villkoren. Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av sådan data i enlighet med Tictails integritetspolicy.
Genom att acceptera dessa Allmänna villkor förstår och accepterar du att alla ordrar, köp och transaktioner görs exklusivt mellan Företaget och Kunden, och att Tictail AB, Tictail Inc – i egenskap av plattformsleverantör – inte tar något ansvar för innehåll, interaktioner eller transaktioner gjorda på kadycare.tictail.com.

Ordrar m.m.
När du tar emot en orderbekräftelse från oss betyder det att din order har accepterats och att du ingår ett köpavtal. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. Vi kan neka en order av olika anledningar, exempelvis om du lämnar felaktiga personuppgifter och/eller har skulder sedan tidigare.
Du kan ångra din order till dess att vi har bekräftat den. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter som du har utfärdat för ordern.Vi kan annullera en order om de beställda produkterna är slutsålda. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter och meddela dig om likvärda produkter om sådana finns tillgängliga.
Alla beställda produkter förblir vår egendom till dess att vi har mottagit fullständig betalning för dem.

Kundinformation m.m.
Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga.

Priser, avgifter m.m.
Alla priser är i SEK och innefattar moms. Fraktkostnad tillkommer.

Frakt och leverans
Produkter som finns i lager levereras vanligtvis inom det antal arbetsdagar som visas på kadycare.tictail.com. Vi levererar bara inom Sverige. Den uppskattade leveranstiden för en order anges i orderbekräftelsen. Vid händelse av förseningar informerar vi dig och fortsätter att övervaka ordern. Du kan annullera ordern om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte har uppstått på grund av dig.

Beroende på fraktmetoden kan du behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på leveransavin. Om du inte hämtar ordern i tid kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar den i tid.

Ångerrätt
Du har rätt att ångra din order genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du tog emot dina produkter OM DU INTE PROVAT VARAN. Du måste sedan skicka ett ångermeddelande till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som omfattas. Sedan måste du omedelbart och inom 14 dagar från det att du skickade ångermeddelandet returnera produkterna till oss på egen bekostnad. Du ansvarar för skicket på produkterna under leveransen tillbaka till oss, därför rekommenderar vi dig att skicka dem väl paketerade, i gott skick och i den ursprungliga lådan och/eller förpackningen.

Om du ångrar en order återbetalar vi det pris som du har betalat för produkterna du returnerar. Av den summa som återbetalas kan vi dock dra pengar för produkternas värdesnedsättning om sådan har uppstått på grund av att din hantering varit för slitsam i förhållande till vad som krävs för att avgöra produkternas funktion eller karaktäristiska drag.  Vi utfärdar återbetalningen så fort som möjligt och inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt ångermeddelande. Vi kommer dock att hålla på återbetalningen till dess att vi har tagit emot de returnerade produkterna eller bevis på att de har skickats till oss (i form av ett leveranscertifikat). Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de returnerade produkterna om inget annat har avtalats.

Ansvarsbegränsning
Såvida lokal lagstiftning inte anger något annat är vårt ansvar begränsat till direkta skador och under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för indirekta skador, så som inkomstbortfall eller dylikt.

Intellektuella egendomsrättigheter
Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av oss och våra licensgivare och den skyddas av intellektuell egendoms- och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

Friskrivning
Vi reserverar oss för fel i bild och typografi på kadycare.tictail.com, så som fel i produktbeskrivningar, tekniska angivelser, felaktiga priser eller inkorrekt information gällande en produkts lagerstatus. Vi har rätten av korrigera uppenbara fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information på Webbplatsen. 

Ändringar till de Allmänna villkoren
Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order via Webbplatsen eller när du besöker Webbplatsen).

Lagval och tvistlösning
Vid händelse av tvist eftersträvar vi att följa beslut från relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter.
Tvister gällande tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska styras och tolkas i enlighet med den lagstiftning som gäller i Sverige, och ska icke-exklusivt bedömas av domstol där vi har vårt säte. "Icke-exklusivt bedömas" betyder att du kan väcka ett mål mot oss inom en annan jurisdiktion, om det inom den nationella lagstiftningen finns en sådan rättighet.